โครงการ/รายการ โครงการแข่งขันกรีฑานักเรียน เยาวชน ระดับประถมศึกษาสังกัด สพป.น่าน เขต 1 (อบจ. 300,000 บาท + เขตพื้นที่ 100,000 บาท) ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โครงการแข่งขันกรีฑานักเรียน เยาวชน ระดับประถมศึกษาสังกัด สพป.น่าน เขต 1 (อบจ. 300,000 บาท + เขตพื้นที่ 100,000 บาท) ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 09 พฤศจิกายน 2565 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 1/2566 100,000.00 0.00 100,000.00
2 17 มกราคม 2566 เงินในการจัดการแข่งขันกรีฑานร. เยาวชน ระดับประถมศึกษา ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 และสังกัดเอกชน ประจำปีการศึกษา 2565(BS=264) 0.00 100,000.00 0.00
รวม 100,000.00 100,000.00 0.00