โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 09 พฤศจิกายน 2565 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 1/2566 104,050.00 0.00 104,050.00
2 09 พฤศจิกายน 2565 ค่าจ้างจัดทำตรายาง 0.00 8,130.00 95,920.00
3 11 พฤศจิกายน 2565 ค่าจ้างเหมาติดตั้งใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2566 0.00 9,000.00 86,920.00
4 02 ธันวาคม 2565 ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 16 พย 65 0.00 2,295.00 84,625.00
5 14 ธันวาคม 2565 จัดจ้างทำพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกรอบไม้ ขนาด 30*120 ซม. จำนวน 2 ภาพ (สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีฯ) 0.00 1,000.00 83,625.00
6 14 ธันวาคม 2565 จัดจ้างเคลือบัตรพร้อมตัวหนีบ จำนวน 44 อัน เพื่อใช้เป็นแสดงบัตรประจำตัวผู้เผ้ารับเสด็จฯ 0.00 880.00 82,745.00
7 26 ธันวาคม 2565 ค่าจ้างจัดทำตรายาง จำนวน 5 อัน (กลุ่มบริหารงานบุคคล) 0.00 1,930.00 80,815.00
8 03 มกราคม 2566 ค่าจ้างถ่ายเอกสารคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) 0.00 612.50 80,202.50
9 20 กุมภาพันธ์ 2566 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ วันที่ 27 กพ 66 ครั้งที่ 1/2566 0.00 1,008.00 79,194.50
10 22 กุมภาพันธ์ 2566 ค่าประกันภัย พรบ.รถยนต์ นข.2332 น่าน / กง 5101 น่าน พรบ.+ ประกันประเภท 3 0.00 9,527.56 69,666.94
11 23 มีนาคม 2566 ค่าถ่ายเอกสารเอกสารประกอบการประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 2/2566 (แผนตัดจ่าย 1100 ปรับตัดให้เท่าการเงิน 546) 0.00 546.00 69,120.94
12 19 เมษายน 2566 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร จัดทำรูปเล่มเอกสารประกอบ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 11 เมษายน 2566 0.00 952.00 68,168.94
13 19 เมษายน 2566 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร จัดทำรูปเล่ม สำหรับประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 18 เมษายน 2566 0.00 3,205.00 64,963.94
14 25 เมษายน 2566 ค่าจ้างจัดทำตรายาง 0.00 380.00 64,583.94
15 26 เมษายน 2566 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร จัดทำรูปเล่ม สำหรับประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 28 เมษายน 2566 0.00 2,239.00 62,344.94
16 15 พฤษภาคม 2566 ค่าจ้างจัดทำตรายาง นายกรเอก มิ่งศรี 0.00 5,220.00 57,124.94
17 23 พฤษภาคม 2566 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เข้ารูปเล่ม เอกสารประกอบการประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 25 พค 66 0.00 3,328.00 53,796.94
18 26 พฤษภาคม 2566 ค่าจ้างถ่ายเอกสารรายงานผลการบริหารจัดการ รร.ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2565 0.00 1,225.00 52,571.94
19 05 มิถุนายน 2566 ค่าถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม(BS=2038) 0.00 4,446.00 48,125.94
20 12 มิถุนายน 2566 ค่าจ้างทำป้ายชื่อหน้าห้องรอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 (นายกรเอก มิ่งศรี) 0.00 1,500.00 46,625.94
21 12 มิถุนายน 2566 ค่าสมนาคุณวิทยากรจากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน "บรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ" วันที่ 6 มิย 66 0.00 1,000.00 45,625.94
22 30 มิถุนายน 2566 ค่าจ้างจัดทำป้ายไวนิล ป้ายวิสัยทัศน์ สติกเกอร์ติดโฟมบอร์ทำเนียบผู้บริหาร 0.00 7,000.00 38,625.94
23 03 กรกฎาคม 2566 ถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม(BS=2264) 0.00 4,476.00 34,149.94
24 05 กรกฎาคม 2566 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 3 (สพฐ. จัดสรรครั้งที่ 3 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท) 60,754.00 0.00 94,903.94
25 06 กรกฎาคม 2566 จัดจ้างทำป้ายไวนิลในการจัดกิจกรรมวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 20 ปี วันที่ 7 กรกฏาคม 2566 0.00 1,000.00 93,903.94
26 08 สิงหาคม 2566 ค่าจัดทำประกันภัย พรบ.รถยนต์ทะเบียน บน 7078 , บค 1981 , นข 1779 , กข 9056 0.00 3,762.12 90,141.82
27 15 สิงหาคม 2566 ค่าจ้างจัดทำตรายางในการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 0.00 2,920.00 87,221.82
28 22 สิงหาคม 2566 ถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม ประชุม อ.ก.ค.ศ.(BS=2762) 0.00 4,516.00 82,705.82
29 28 สิงหาคม 2566 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ นข 2332 น่าน (เปลี่ยนสายพานไทม์มิ่ง 0.00 3,250.00 79,455.82
30 28 สิงหาคม 2566 ค่าจ้างทำความสะอาดรางรินเชื่อมอาคารคุณากรและอาคารคุณาลัย 0.00 3,000.00 76,455.82
31 28 สิงหาคม 2566 ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง (บอ.16/010010 = 1100 บอ.16/015015 = 3900 รวม 5000 บาท) 0.00 3,900.00 72,555.82
32 29 สิงหาคม 2566 ค่าเช่า Webhosting ตั้งแต่วันที่ 13 เมย 2566 - 12 เมย 2567 0.00 1,500.00 71,055.82
33 06 กันยายน 2566 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 142566 12,990.00 0.00 84,045.82
34 06 กันยายน 2566 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ กข 9056 น่าน (เปลี่ยนท่อน้ำออยคูลเลอร์ ท่ออินเตอร์คูลเลอร์ หม้อพักน้ำ ล้างหม้อน้ำ ท่อน้ำบน ท่อน้ำล่าง นำ้ยาหม้อน้ำ น้ำมันพ่นคราบหน้าเครื่อง) 0.00 0.00 84,045.82
35 06 กันยายน 2566 ค่าซ่อมแซมเครื่องสแกนเนอร์ รหัส 7440-001-0004.10 กลุ่มนิเทศ ติดตามผล 0.00 4,600.00 79,445.82
36 12 กันยายน 2566 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ นข 1779 (ซ่อมแอร์ /คอยล์เย็น เต็มน้ำยาแอร์ น้ำมันคอม) 0.00 6,500.00 72,945.82
37 12 กันยายน 2566 ค่าซ่อมแซมเซิร์ฟเวอร์แม่ข่าย 0.00 14,445.00 58,500.82
38 22 กันยายน 2566 ค่าซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 0.00 20,000.00 38,500.82
39 26 กันยายน 2566 ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม อ.ก.ค.ศ. 0.00 7,211.00 31,289.82
40 28 กันยายน 2566 ค่าจัดซื้อวัสดุตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 7 รายการ(BS=3935) 0.00 12,599.00 18,690.82
รวม 177,794.00 159,103.18 18,690.82