โครงการ/รายการ ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 09 พฤศจิกายน 2565 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 1/2566 (เดิม จัดสรร 50,000 บาท 6 มิย 66 ปรับลดการจัดสรร 50,000 บาท /35,000+15,000) 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00