โครงการ/รายการ 7. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ 7. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 09 กันยายน 2565 งบเหลือจ่าย 22,890.00 0.00 22,890.00
2 29 กันยายน 2565 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์/Ram DDR4(3200)8GB support amd จำนวน 5 อัน/ฮาร์ดดิสถ์ 2 TB HDD BLUE (7200RPM , SATA-3) จำนวน 3 อัน/การ์ดจอ GTX1650 จำนวน 2 อัน 0.00 22,890.00 0.00
รวม 22,890.00 22,890.00 0.00