โครงการ/รายการ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 03 พฤศจิกายน 2564 จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 1/2565 20,000.00 0.00 20,000.00
2 10 พฤศจิกายน 2564 ซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้องโตชิบา 0.00 2,950.00 17,050.00
3 03 ธันวาคม 2564 ซ่อมแซมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว 0.00 4,000.00 13,050.00
4 03 ธันวาคม 2564 ซ่อมลำโพงห้องประชุมเวทีวิชาการ 0.00 1,860.00 11,190.00
5 17 ธันวาคม 2564 ซ่อมแเครื่องตัดหญ้าข้ออ่อน จำนวน 2 เครื่อง 0.00 2,190.00 9,000.00
6 10 มีนาคม 2565 ซ่อมเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ จำนวน 1 เครื่อง 0.00 1,130.00 7,870.00
7 29 มีนาคม 2565 จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 3/2565 (สพฐ.จัดสรรครั้งที่ 2) 20,000.00 0.00 27,870.00
8 21 กรกฎาคม 2565 ค่าซ่อมแซมรถตู้ นข 762 น่าน (สายแอร์กลาง ล้างตู้แอร์ เติมน้ำยาแอร์ น้ำมันคอม) 0.00 4,230.00 23,640.00
9 21 กรกฎาคม 2565 ค่าซ่อมแซมรถ บน 7078 น่าน (หัวเผา ทามเมอร์หัวเผา) 0.00 3,320.00 20,320.00
10 21 กรกฎาคม 2565 ซ่อมแซมรถตู้ นช 1779 น่าน (เปลี่ยนผ้าเบรคหน้า+หลัง เจียจานเบรคหน้าน น ้ำมันเบรค เปลี่ยนปั้มคลัชบน) 0.00 12,770.00 7,550.00
11 14 กันยายน 2565 ค่าวัสดุสำหรับซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า 0.00 1,050.00 6,500.00
รวม 40,000.00 33,500.00 6,500.00